Saat ilmaisen kuulemisen
Klikkaamalla tätä näppäintä te annatte suostumuksenne henkilökohtaisten tietojenne käsittelemiseen ja samalla kannatatte salassapitoa koskevia sääntöjä

Kuinka oikein valmistautua
ulkomaisille messuille?

Monet yhtiöt ryhtyvät tutkimaan ulkomarkkinoita messuille osallistumalla.
Tosin tämä osallistuminen joko ei ole sinänsä kannattava hanke tai sen
tulokset ovat odotettua paljon kehnompia.
Tässä artikkelissa esitetään 10 kohdan "muistilista":
ne kohdat on otettava huomioon, jotta messuille valmistautuminen, messujen pitäminen ja niiden tulosten hyödyntäminen tapahtuisi asianmukaisella tavalla.
1
On tutkittava perinpohjaisesti messujen kohderyhmää, joka on suhtautettava yhtiön kohderyhmään.
2
Messuille on valmistauduttava etukäteen. Kiinnostavimmilta messuilta varataan parhaita paikkoja 5-8 kuukautta ennen alkua.
3
On valittava työntekijä (mutta joskus tiimikin), joka vastaa messuille valmistautumisesta. Ihannetapauksessa siihen osallistuisivat seuraavien osastojen työntekijät: myynti-, markkinointi- ja logistiikkaosaston (jos on aikomus lähettää näytekappaleita, messumateriaaleja yms.). Palavereja on pidettävä vähintään kerran kahdessa viikossa, mutta juuri ennen messujen alkua ne pidetään joka toinen päivä.
4
Parhaita tuloksia yleensä saavutetaan silloin, kun messuille osallistuu englantia vapaasti taitava työntekijä. Jos sellainen asiantuntija puuttuu, kannattaa joko palkata paikallinen tulkki tai rekrytoida uusi työntekijä, joka on nimitettävä ennen messujen alkua. Toinen ratkaisu näyttää paremmalta, jos yritys on jo tehnyt päätöksen vientimyyntien kehittämisestä.
5
Jos te suunnittelette laitteiden kuljettamista messuille, järjestäjiltä on tiedusteltava, minkälaisia sääntöjä noudatetaan koskien niiden tuomista messujen alueelle ja logistiikkaosastolta on samoin pyydettävä tietoja mahdollisista tullimääräyksistä.
6
Messujen päätyttyä teille täytyy jäädä lista niistä, jotka ovat saaneet kiinnostuttua laitteistanne tai tuotteistanne. Parempaa olisi päättää etukäteen siitä, miten kävijöitä saisi motivoitua täydentämään pikku lomake (alennuksin, tuotteen ilmaisin näyttein, analyysin laskelmin, mainosmateriaalien paketein yms.).
7
Valmistakaa FAQ-lista useimmin kysyttävistä kysymyksistä, jotta kaikki messuilla toimivat yhtiön edustajat osaisivat vastata niihin selkeästi. Jos mahdollista, merkitkää ylös potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiä, koska se auttaa esittämään kauppatarjousta paremmin.
8
Merkitkää ylös tapaamiset tärkeimpien potentiaalisten asiakkaiden kanssa lyhyisiin kirjallisiin tiivistelmiin, koska myöhemmin tämä saattaa helpottaa saamienne yhteysten hyödyntämistä.
9
Messujen päätyttyä keskustelkaa ehdottomasti tiimissänne siitä, mikä on onnistunut ja mikä on parantamisen vara.
10
Messujen tulosten perusteella on laadittava suunnitelma yhteyksien ylläpitämiseksi tärkeimpien kävijöiden kanssa (puhelinsoittojen, sähköpostiviestien, yhteistyötarjouksien, mahdollisten tapaamisten kautta). Muille kävijöille saa lähettää kiitoskirjeet ständinne käynnistä yhteystietoineen.