Saat ilmaisen kuulemisen
Klikkaamalla tätä näppäintä te annatte suostumuksenne henkilökohtaisten tietojenne käsittelemiseen ja samalla kannatatte salassapitoa koskevia sääntöjä

Miten laskea hyllyhinta?

Kansainvälisissä markkinointitutkimuksissa käytetään "landed price"- termiä ("hinta määräsatamassa"), joka tarkoittaa tavaran hintaa sen päästessä markkinoille. Jos teiltä puuttuu varoja täysimittaisen tutkimuksen suorittamiseksi, on erittäin suositeltavaa laskea tuotteenne summittaista markkinahintaa.
ANNETTAKOON ESIMERKKI.
1. Olettakaamme, että tavara maksaa 7 000 ruplaa, so. noin 100 dollaria.

2. Heti tavaran ylitettyä valtakunnan rajan, sen hintaan lisätään tullimaksu (esim. 20%) ja se maksaa jo 120 dollaria.

3. 200 tavarayksiköstä koostuvan kuormalavan toimittamisesta (kuormalavan hinta on 2 000 euroa) on maksettava kuljettajalle 400 dollaria: vastaavasti jokaisen tavarayksikön hintaan lisätään vielä 2 dollaria.

4. Näin ollen maahan tuodun tavaran hinta tekee jo 122 dollaria.

5. Olettakaamme, että jälleenmyyjän marginaali on 20 %. Tässä tapauksessa jälleenmyyjä tarjoaa tavaraa asiakkailleen jo 146,4 dollarin hinnalla.

6. Laskelmiin saattavat sisältyä myös vähittäishinnan lisäys, rahtivakuutuspalvelut ja jopa antolainauksen hinta.

On tärkeää ymmärtää loppuhinta, jonka perusteella loppukuluttaja tulee tekemään päätöksen ostamisesta sekä niiden tuotteiden hinta, joihin hän tulee vertaamaan tavaraanne.